Bảng đồ STELLA

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi

Phí giao nhận hàng được tính thế nào

Phí giao hàng cho các đơn đặt hàng sẽ được thông báo cho khách hàng tùy trường hợp mất phí hoặc không mất phí

Những phương thức thanh toán nào được chấp nhận

Chuyển khoản, tiền mặt hoặc card điện thoại.

Gửi Câu hỏi về: