Máy Trợ Thính VEGA HYPE 4G4 ITC

Hãng sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng Máy: ITC nằm trong tai