Máy Trợ Thính SINA HYPE 16G4 CIC

Nhà sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng máy: CIC – Nằm trong ống tai

*Máy trợ thính trong tai Sina đáp ứng nhiều mức độ giảm thính lực khác nhau

*Các dòng máy Sina Hype:  G16/12/8/4

*Dạng máy: CIC (Máy nhỏ trong tai)