Máy Trợ Thính SINA HYPE 12G4

Hãng sản xuất: Audio Service – Đức

Dạng Máy: CIC nằm trong tai

*Máy trợ thính trong tai Sina đáp ứng nhiều mức độ giảm thính lực khác nhau

*Các dòng máy Sina Hype:  G16/12/8/4

*Dạng máy: CIC (Máy nhỏ trong tai)